Problem


Pracując przez kilka lat w środowisku zakładów produkcyjnych nad wieloma projektami zauważyliśmy, że transport materiałów wewnątrz zakładu to temat, który zawsze generuje mniejsze, a częściej nawet większe problemy. Z jednej strony mamy pracowników logistyki wewnątrzzakładowej, którzy niejednokrotnie nie są wyposażeni w żaden nowoczesny system wspierający pracę, a jeśli nawet organizacja zainwestowała we wdrożenie kanbana to zwykle jest to system skomplikowany i trudny w obsłudze. Z drugiej strony mamy pracowników produkcji, dla których zamawianie komponentów i półproduktów jest przykrą koniecznością konsumującą jedynie czas, który powinien być poświęcony na realizację planu.

W trakcie analizy tematu zdiagnozowaliśmy 3 główne problemy wpływające na fakt, że proces transportu materiałów w zakładzie jest niewydajny, nieprzejrzysty i niemożliwy do zarządzania.

Opóźnienia

Bez wątpienia opóźnienia dostaw materiałów i półproduktów na gniazda produkcyjne są głównym problemem występującym na styku logistyka-produkcja, a zarazem jedną z głównych przyczyn niskiej realizacji planów produkcyjnych. Opóźnienia, powodując skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zaplanowanej partii elementów, wpływają także na jakość wyprodukowanych detali i zwiększenie ilości reklamacje od klientów.

Błędna komunikacja

Drugi z głównych problemów to błędna komunikacja między zamawiającymi (dział produkcji), a dostarczającymi (dział logistyki wewnątrzzakładowej). Niejednokrotnie zdarza się, że materiały są dostarczane zgodnie z harmonogramem. Niestety nie są to materiały, które zostały zamówione lub nie w takiej ilości jaka została zamówiona. To prowadzi do jeszcze większych opóźnień i obniżenia jakości wytwarzanych detali.

Brak danych do analizy

W ciągle zmieniającym się środowisku zakładu zarządzanie każdym procesem, w tym także procesem transportu materiałów jest sprawą kluczową. Niestety bez danych do analizy dostępnych od ręki jest to albo bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Zwykle kierownik logistyki nie ma osoby, która mogłaby na bieżąco wykonywać analizę i musi wybierać: realizacja bieżących zadań czy praca nad poprawą procesu. Wybór prawie zawsze pada na realizację zadań bieżących, a proces w zmieniających się warunkach ulega degradacji i staje się coraz mniej efektywny.

Inne

3 wyżej opisane problemy to oczywiście jedynie wierzchołek, góry lodowej i zagłębiając się w temat można by znaleźć ich znacznie więcej, np. opóźnienia i zamieszanie jakie tworzy się podczas zmiany konfiguracji gniazd i linii produkcyjnych, a nawet podczas zwykłego przezbrojenia.

Rozwiązanie


Posiadając umiejętności umożliwiające zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych postanowiliśmy podejść do tematu transportu materiałów i zaproponować naszym klientom rozwiązanie oparte o prostą w użytkowaniu i dostępną on-line aplikację eKANBANAPP.

Case study ekanban 1

Projektując aplikację założyliśmy, że musi ona spełniać następujące wymagania, dzięki czemu będzie mogła stanowić odpowiedź na problemy opisane w poprzednim rozdziale:

 1. Dostęp on-line: Jak wszystkie nasze aplikacje, również eKANBANAPP nie wymaga instalacji - wystarczy, że użytkownik ma dostęp do Internetu i może zacząć z niej korzystać dosłownie w kilka minut.
 2. Łatwość użytkowania: Założyliśmy, że część użytkowników nie będzie miała biegłości w korzystaniu z komputera/tabletu i zaprojektowaliśmy aplikację, która jest maksymalnie prosta w użytkowaniu zarówno z komputerów stacjonarnych jak i z tabletów.
 3. Informacja w czasie rzeczywistym: Kluczową kwestią w przyspieszeniu i poprawie procesu transportu jest propagacja informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu technologii real-time wszystkie strony procesu są informowane o złożeniu lub zmianie statusu zamówienia w przeciągu ułamków sekund.
 4. Przejrzystość informacji: W aplikacji wyróżniono wizualnie informacje umożliwiające właściwą identyfikację materiału do dostarczenia oraz ilość tak, żeby wyeliminować błędne zamówienia.
 5. Zaawansowana administracja: Aplikacja jest w pełni zarządzalna z panelu administracyjnego zarówno przed wdrożeniem jak i podczas pracy - umożliwia to np. rekonfigurację layoutu zakładu i kierunków przepływu materiałów z dnia na dzień, ze zmiany na zmianę, a nawet z godziny na godzinę.
 6. Błyskawiczna analiza: Wszystkie kluczowe wskaźniki w postaci zestawień i wykresów są dostępne w czasie rzeczywistym w kilku ujęciach czasowych. Ponadto możliwe jest wyeksportowanie listy zamówień wraz ze wszystkimi szczegółami do formatu XLSX celem przeprowadzenia zaawansowanych analiz.

 

Poniższa animacja przedstawia proces zmawiania materiałów na gniazdo produkcyjne i dostarczania tychże przez operatora wózka widłowego.

 

Production operator

Forklift driver

Another forklift driver

 

Korzyści


Zalety aplikacji eKANBANAPP można dostrzec jeszcze przed wdrożeniem. Jako, że aplikacja jest dostępna on-line i hostowana na serwerach firmy Ruby Logic to przeciętny czas uruchomienia i przeszkolenia pracowników wynosi 10 dni roboczych. Podobnie jest z wdrożeniem nowego pracownika - już po niespełna godzinnym przeszkoleniu jest on gotowy do pracy z eKANBANAPP.

Dzięki zastosowaniu aplikacji eKANBANAPP zredukowaliśmy średni czas dostawy o ponad 50%. Poprawa nastapiła skokowo zaledwie kilka dni po uruchomieniu.Szef Logistyki w zakładzie zatrudniajacym ponad 750 operatorów

Wykorzystując wszystkie potężne narzędzia aplikacji większość naszych klientów odnotowała znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników i to już w pierwszych dniach po uruchomieniu:

 1. Czas dostawy skrócił się o ponad połowę
 2. Ilość zamówień realizowanych systemowo wzrosła dwukrotnie
 3. Zgodność towaru z zamówieniem wzrosła do ponad 98%

Wypróbuj


Zapraszamy wszystkich Państwa do uruchomienia aplikacji demo klikając poniższy link i logując się jako jeden z użytkowników.

 • Logowanie jako operator produkcyjny: operator / demo20
 • Logowanie jako operator wózka widłowego: driver / demo20
 • Logowanie jako kontroler jakości: quality / demo20
 • Logowanie jako analityk: analyst / demo20