Każdy kto otarł się o produkcję, zwłaszcza seryjną, słyszał o kluczowych wskaźnikach efektywności produkcji: MTTR, MTBF, OEE. Niby wszystko jest jasne i oczywiste, ale dobrze jest mieć pod ręką ściągawkę z wytłumaczeniem i algorytmami obliczania.

MTTR (ang. Mean Time To Repair)

Jest to średni czas od momentu wystąpienia awarii do zakończenia naprawy. Najczęściej wyrażany w godzinach. W praktyce oblicza się go jako sumę czasów trwania awarii maszyny lub grupy maszn do ilości awarii występujących na maszyni lub grupie maszyn.

MTTF (ang. Mean Time To Failure)

Jest to średni czas do wystąpienia awarii określany jako czas średni pracy urządzenia od początku eksploatacji lub od ostatniej jego naprawy do wystąpienia awarii. Najczęściej wyrażany w godzinach.

MTBF (ang. Mean Time Between Failures)

Jest to średni czas pomiędzy awariami obliczany jako suma MTTR i MTTF.

OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness)

Jest to wyrażany w procentach wskaźnik określający całkowitą efektywność wyposażenia. Jest on iloczynem trzech innych wskaźników:

  1. Wydajności (ang. Performance)
  2. Jakości (ang. Quality)
  3. Dostępności (ang. Availability)

Wszystkie wyżej opisane wskaźniki oraz wiele innych funkcjonalności wspierających pracę w działach utrzymania ruchu i działach produkcji dostępnych jest w systemach klasy CMMS autorstwa Ruby Logic. Zapraszamy Cię do kontaktu jeśli chcesz poznać więcej szczegółów.